Parcours

Het parcours volgt zoveel mogelijk de oude Zuiderzeestraatweg uit 1830 dat loopt van Hoevelaken tot aan het Katerveer bij Hattem.

De lopers starten in Hoevelaken bij het Gazelle Experience Center. De finish is bij het pannenkoekenrestaurant "De Zwijger" in Wezep. Dit is gevestigd in de voormalige Willem de Zwijgerkazerne. De route heeft een lengte van circa 63 kilometer. U komt dus niet terug op de startplaats. Al  uw spullen zult u zelf mee moeten (laten) nemen naar de finishlocatie in Hattem. Het parcours is verdeeld in 8 etappes met vaste wisselpunten. Op de wisselpunten is voldoende ruimte om te parkeren. U dient rekening  te houden met de atleten en de fietsers. Deze mogen niet worden gehinderd bij het op-/afrijden van de parkeerplaats. Begeleidende voertuigen mogen alleen parkeren op plaatsen waar ze het overige verkeer niet hinderen. Parkeren in de grasbermen van de weg is ten strengste verboden. Bij de wisselpunten wordt geparkeerd op de aangegeven P-plaatsen en moeten de aanwijzingen van de verkeersregelaars en de organisatie worden opgevolgd. Indien dat niet gebeurt, volgt uitsluiting van het team.  De begeleidende voertuigen  zullen net als de fietsers herkenbaar moeten zijn. Elk team krijgt daartoe een affiche “Team #”, waarop het nummer van het team is vermeld. Dit affiche moet zichtbaar zijn op de begeleidende voertuig(en) en de fiets. Op verzoek van de organisatie moet dit affiche worden getoond.

De begeleidende fietser heeft een gedetailleerde routebegeleiding en is verantwoordelijk voor het volgen van de juiste route. Op onduidelijke punten in de route staan aanwijzingen van de organisatie of verkeersbegeleiders. Volg deze aanwijzingen op.
Bepaalde gedeelten van het parcours (met name in de stads- en dorpskernen) zijn gesloten verklaard voor bepaalde categorieën ondersteuningsvoertuigen. Daar kan dus niet de route van de lopers worden gevolgd. In de aparte routebeschrijving voor de ondersteuningsvoertuigen is hier rekening mee gehouden. 
Iedere deelnemer gedraagt zich als gewone verkeersdeelnemer. Dat betekent dat boetes van overtredingen van de verkeersregels  voor eigen rekening zijn. Op het parcours moet de spoorlijn Amersfoort – Zwolle eenmaal via een overweg worden gepasseerd. Ook een aantal kruisingen met verkeerslichten moeten worden gepasseerd. Houdt u aan de verkeersregels. De organisatie ziet zichtbaar en onzichtbaar toe op het verkeersgedrag van de deelnemers. Bij ernstige overtreding van de verkeersregels kan een straftijd worden opgelegd.
Een loper loopt bij voorkeur over een fietspad, gelegen aan de rechterzijde van de weg. Bij afwezigheid van een fietspad wordt gelopen aan de uiterste rechterzijde van de rijbaan, tenzij er aan de linkerzijde van de weg een fietspad is gelegen, waarop de lopers veilig en zonder hinder kunnen lopen, dan wordt aangeraden dit fietspad te volgen. Volg te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie op. Indien een trottoir aanwezig is kan de loper kiezen om op het trottoir te lopen. De begeleidende fietser mag zich nimmer op het trottoir begeven. Deze zal bij afwezigheid van een fietspad aan de uiterste rechterzijde van de rijbaan schuin voor de loper rijden. De begeleidende fietser bevindt zich voor de loper. De begeleiding dient zodanig te worden uitgevoerd dat er geen gevaar of hinder wordt veroorzaakt voor het overige verkeer en andere deelnemers.
 
 
Route. 
Het parcours volgt zoveel mogelijk het beloop van de oorspronkelijke Zuiderzeestraatweg. Deze historische route is in 8 etappes verdeeld. De totale lengte van de route is ruim 63 kilometer.
In 2017 is de route flink aangepast door de twee nieuwe spoorwegtunnels op de route bij Nijkerk en in Harderwijk en een nieuwe finishlocatie. Door de tunnels zijn twee gevaarlijke kruisingen op de route verdwenen.
 
De etappes zijn:
1. Start Hoevelaken - wisselpunt Nijkerk          7,5 km
2. Wisselpunt Nijkerk - wisselpunt Putten         8,6 km
3. Wisselpunt Putten - wisselpunt Ermelo          5,7 km
4. Wisselpunt Ermelo - wisselpunt Hierden     10,4 km
5. Wisselpunt Hierden - wisselpunt Nunspeet    8,9 km
6. Wisselpunt Nunspeet - wisselpunt Elburg      6,9 km
6. Wisselpunt Elburg - wisselpunt Oldebroieek  5,8 km
8. Wisselpunt Oldebroek - finish Wezep             9,4 km
 
De uiteindelijke gedetailleerde route volgt nog. De parcourskaart en de routebeschrijving is voor de fietser/loper en begeleidende voertuigen beschikbaar.
 
Wisselpunten.
Op de wisselpunten wordt door middel van aantikken het “stokje” aan de volgende loper doorgegeven. Dit dient zo soepel mogelijk te verlopen. Bij het wisselen moet er rekening worden gehouden met de andere atleten en fietsers. Elkaar hinderen is niet de bedoeling.
De wisselpunten worden duidelijk op het parcours aangegeven.
Op de wisselpunten staat ook de extra verzorging voor de ultralopers.
 

Sponsoren

   


 
 
 

Partners

  

 
 
 
 

Snel naar >